Course Guide

 

Wydział Mechaniczny prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I, II i III stopnia na kierunkach:

Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Transport, Inżynieria Biomedyczna, Mechatronika,

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

 studia pierwszego  stopnia bez specjalności

 studia drugiego stopnia:

     inżynieria powierzchni

     materiały funkcjonalne

     materiały polimerowe

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia stacjonarne pierwszego  i drugiego stopnia:

     budowa i eksploatacja napędów lotniczych

     budowa śmigłowców

     informatyka w inżynierii produkcji

     komputerowe wspomaganie projektowania maszyn

     komputerowo wspomagane projektowanie technik wytwarzania

     metrologia i komputerowe systemy pomiarowe

     przetwórstwo tworzyw polimerowych

     samochody i ciągniki

     technologia maszyn

     urządzenia inżynierii procesowej, spożywczej i ekotechniki

studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

     budowa i eksploatacja napędów lotniczych

     informatyka w inżynierii produkcji 

     komputerowo wspomagane projektowanie technik wytwarzania

     przetwórstwo tworzyw polimerowych

     samochody i ciągniki

     technologia maszyn

 

TRANSPORT

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego  i drugiego stopnia:

     logistyka w transporcie

     transport samochodowy

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA /kierunek prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Medycznym/

studia stacjonarne i niestacjonarne  pierwszego  stopnia bez specjalności

 

MECHATRONIKA /kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki/

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI /kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Zarządzania/

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

studia pierwszego stopnia bez specjalności

studia drugiego stopnia:

     menedżerska – zarządzanie przedsiębiorstwem /Wydział Zarządzania/

     techniczna- bloki specjalnościowe /Wydział Mechaniczny/:

     inżynieria produkcji w przemyśle maszynowym

     komputerowa integracja wytwarzania

     zarządzanie w transporcie