Zmiany wynikające z nowej ustawy - sprawozdania semestralne, zniżki

Zmiany wynikające z nowej ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym":

  • Wszyscy doktoranci składają semestralne sprawozdania z postępów naukowych do opiekunów naukowych/promotorów.
  • Od 01.10.2007 doktorantom przysługuje zniżka w komunikacji miejskiej(szczegóły na stronie www.mpk.lublin.pl)