Faculty Council

RADA WYDZIAŁU

dr hab. inż. Hubert Dębski, profesor uczelni - dziekan
dr hab. inż. Piotr Budzyński, profesor uczelni - przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
dr hab. inż. Jarosław Bartnicki, profesor uczelni - prodziekan
dr inż. Tomasz Jachowicz - prodziekan
dr hab. inż. Sylwester Samborski - prodziekan

dr hab. inż. Jarosław Bieniaś, profesor uczelni
dr hab. inż. Paweł Droździel, profesor uczelni
prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski
prof. dr hab. inż. Andrzej Gontarz
prof. dr hab. inż. Józef Jonak
dr hab. inż. Jerzy Józwik, profesor uczelni
dr hab. inż. Tomasz Klepka, profesor uczelni
prof. dr hab. Grzegorz Litak
dr hab. inż. Rafał Longwic, profesor uczelni
prof. dr hab. inż. Antoni Świć
prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński
prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker
dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, profesor uczelni
dr hab. inż. Jakub Gajewski, profesor uczelni
dr hab. inż. Jacek Hunicz, profesor uczelni
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
dr hab. inż. Jarosław Pytka, profesor uczelni
dr hab. inż. Rafał Rusinek, profesor uczelni
dr hab. Paweł Zaprawa, profesor uczelni
dr inż. Grzegorz Ponieważ
dr inż. Patryk Różyło
dr inż. Mirosław Ferdynus
dr inż. Patryk Jakubczak
dr inż. Zofia Szmit
dr inż. Katarzyna Falkowicz
mgr Agnieszka Wojciechowska
Daniel Iwanowski - student
Kacper Łukiewicz - student
Katarzyna Mróz - student
Adam Ogonowski - student
inż. Agata Seroczyńska - student
Diana Zioło - student
mgr inż. Michał Rogala - doktorant

dr inż. Małgorzata Ciosmak - NSZZ "Solidarność"

 

 

 

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna

dr hab. inż. Piotr Budzyński, profesor uczelni - przewodniczący RDN

prof. dr hab. inż. Hubert Dębski, profesor uczelni - dziekan
dr hab. inż. Sylwester Samborski, profesor uczelni - prodziekan
dr hab. inż. Jarosław Bartnicki, profesor uczelni - prodziekan

prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski
prof. dr hab. inż. Andrzej Gontarz
prof. dr hab. Tadeusz Hejwowski
prof. dr hab. inż. Józef Jonak
prof. dr hab. Grzegorz Litak
prof. dr hab. inż. Mychajło Paszeczko
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
prof. dr hab. inż. Antoni Świć
prof. dr hab. inż Andrzej Teter
prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński
prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker
dr hab. inż. Jarosław Bieniaś, profesor uczelni
dr hab. inż. Marek Borowiec, profesor uczelni
dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, profesor uczelni
dr hab. inż. Paweł Droździel, profesor uczelni
dr hab. inż. Jakub Gajewski, profesor uczelni
dr hab. inż. Tomasz Garbacz, profesor uczelni
dr hab. inż. Jacek Hunicz, profesor uczelni
dr hab. inż. Piotr Jakliński, profesor uczelni
dr hab. inż. Jerzy Józwik, profesor uczelni
dr hab. inż. Krzysztof Kęcik, profesor uczelni
dr hab. inż. Tomasz Klepka, pprofesor uczelni
dr hab. inż. Grzegorz Koszałka, profesor uczelni
dr hab. inż. Jarosław Latalski, profesor uczelni
dr hab. inż. Rafał Longwic, profesor uczelni
dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz, profesor uczelni
dr hab. inż. Jarosław Pytka, profesor uczelni
dr hab. inż. Anna Rudawska, profesor uczelni
dr hab. inż. Rafał Rusinek, profesor uczelni
dr hab. Andrzej Rysak, pprofesor uczelni
dr hab. inż. Grzegorz Samołyk, profesor uczelni
dr hab. inż. Emil Sasimowski, profesor uczelni
dr hab. inż. Arkadiusz Syta, profesor uczelni
dr hab. inż. Janusz Tomczak, profesor uczelni
dr hab. inż. Mariusz Walczak, pprofesor uczelni
dr hab. Paweł Zaprawa, profesor uczelni
dr hab. inż. Andrzej Zniszczyński, profesor uczelni
dr inż. Leszek Gardyński, profesor uczelni
dr hab. inż. Arkadiusz Gola
dr hab. Wiesław Polak
dr inż. Anna Warmińska, profesor uczelni